KRATKA ZGODOVINA DRUŽBE HČERA MARIJE POMOČNICE V SLOVENIJI

Prve hčere Marije Pomočnice, Slovenke, ki so vstopile v Italiji in tam prejele redovno vzgojo ter izpovedale zaobljube, so prišle v Ljubljano leta 1936.

Njihovo prvo poslanstvo je bilo delo v salezijanskih hišah: v zavodu na Rakovniku v Ljubljani in v vzgojnem domu na Selu pri Ljubljani. Že leta 1938 pa so v Ljubljani (Karlovška 22) odprle internat za dijakinje in študentke, otroški vrtec in oratorij z raznovrstnimi dejavnostmi. Sestram so se kmalu pridružila nekatera dekleta, ki so želela vstopiti v njihove vrste.

Konec 2. svetovne vojne z novo komunistično oblastjo je nenadoma zrušil tudi vse delo hčera Marije Pomočnice v domovini. Edina hiša, ki so jo takrat imele v lasti (v Ljubljani na Karlovški 22), jim je bila odvzeta, sestre pa so bile dobesedno postavljene na cesto. Na različnih krajih so si poiskale zaposlitev, a ostale med seboj trdno povezane.

Leta 1959 so se HMP v tedanji Jugoslaviji znova zbrale v skupnost - na Reki na Hrvaškem. Tej skupnosti so počasi sledile še druge.

Po letu 1960 so se začele vedno bolj vključevati v župnijsko katehezo in liturgično animacijo po župnijah. Leta 1969 so prišle na Bled, kjer so začele z novo pastoralno dejavnostjo: duhovnimi vajami za dekleta. Število sester je počasi, a vztrajno raslo.

10. februarja 1987 je bilo osem skupnosti na ozemlju tedanje Jugoslavije, ki je dotlej pripadalo italijanski inšpektoriji, združeno v samostojno vizitatorijo, ki jo je takratna vrhovna predstojnica Mati Marinella Castagno zaupala varstvu Marije Pomagaj z Brezij.

S političnim preobratom po letu 1989 se je vzgojno-pastoralno delo sester razširilo tudi na druge dejavnosti - poletni oratorij, otroški vrtec, internat, dejavnosti prostega časa.

Leta 2006 smo ustanovile zasebni zavod Dominika z namenom, da bi se v slovenskem prostoru v duhu krščanskega humanizma in don Boskovega preventivnega sistema med otroki, mladino in odraslimi (predvsem med dekleti in ženami) širile človeške in krščanske vrednote ter kultura življenja.

V letu 2010 inšpektorija obsega sedem skupnosti v Sloveniji in tri na Hrvaškem. Več sester je tudi v misijonih in v Italiji. Prej omenjenim dejavnostim se je pridružilo delo s prostovoljci v organizaciji VIDES, animacija ZMP in formacija prve skupine salezijank sotrudnic.


Spominjati se in živeti preroštvo
s. Alojzija Domanjko

Oratorij na Karlovški

Prve duhovne vaje na Bledu

Dodaj na iGoogle Bookmark and Share na vrh  

Vsakdo naj opravlja

svoje dolžnosti zavedajoč

se Božje navzočnosti.

(Sveti Janez Bosko)

MOLIMO ZA VAS
Molitvena povezanost
Pri naši vsakdanji molitvi smo povezane z vsemi, ki se nam priporočate v molitev: v prošnji ali v zahvali, v stiski ali bolezni. Hvala vsem, ki se tej molitvi na kakršenkoli način pridružite.
večBOŽJA BESEDA

Vir: www.hozana.si

SALEZIJANSKE PRILIKE
POČITNICE
Janez je bil med šolskim letom na varnem in v dobrih rokah, zato matere Marjete to ni skrbelo, dobivala pa je spodbudna sporočila o njegovem napredovanju. Njen čas je nastopil s počitnicami, ki so vsako leto trajale štiri mesece, skupaj v petih letih kar dvajset mesecev od novembra 1835 do junija 1841. Takrat je bil Janez v materini vzgojni šoli. Bilo je to enako pomembno kot v semenišču, čeprav to niso bila učena predavanja profesorjev, vendar je tudi materina molčeča navzočnost bila sila zgovorna.
Janez je na počitnice prihajal kot klerik, v talarju, ki ga takrat običajno niso nikdar slekli, saj ga tudi ni bilo treba, ker se bogoslovci niso spuščali v kmečka opravila. Janez pa je odložil talar in se z vso zagnanostjo vrgel na delo z materjo, bratoma in drugimi ljudmi. Hkrati pa je pridno pomagal tudi župniku. (iz knjige: V začetku je bila mati)Družba hčera Marije Pomočnice, Rakovniška 21, 1108 Ljubljana | Vse pravice pridržane © 2010 | Kolofon